GAP analyse
GAP analyse helpt uw doel te bereiken:
adequate explosieveiligheid en overeenstemming met Arbo ATEX

Via twee essentiële paden wordt aan uw
doel gewerkt:

Voldoet uw installatie aan de eisen en zijn de betrokken werknemers voldoende competent?
De GAP analyse geeft u een helder resultaat.


 

Competentie
Toetsing van de competentie van personeel vindt plaats middels interviews, gerichte vragen en documentatie aan de hand van onderstaande criteria:

  • Vaststellen parate kennis van ATEX regelgeving en relevante normen
  • Kennis van eisen Explosie Veiligheids Document – (EVD)
  • Individueel interview met kandidaat
  • Verkenning installatie tezamen met kandidaat
  • Advisering van management betreffende de van toepassing zijnde ATEX regelgeving en vereiste vaardigheden binnen het bedrijf